Het kruis in Kerrville

Eclipse-informatie

"Het opzetten van gratis Sculpture Prayer Gardens over de hele wereld om glorie en zielen tot Jezus Christus te brengen."

engelen orbs in foto's

Missen we Gods wonderen?

door Janet Denison Donderdag 09 Augustus 2012 Mensen zijn altijd sceptisch geweest over Gods wonderen. Thomas Jefferson verwijderde de nieuwtestamentische wonderen uit zijn boek, The Jefferson Bible. Hij geloofde dat Matteüs, Markus, Lukas en Johannes deze als verkeerde interpretaties aan het leven van Christus hadden toegevoegd. Ik zag deze week een verhaal op het nieuws dat aanleiding gaf tot dit bericht. Ik geloof in wonderen. Ik geloof dat God tegen Mozes zei dat hij zich moest uitstrekken

Missen we Gods wonderen? Lees meer »

Scroll naar boven